Akrilik na platnu: Sluga Božji fra Ante Antić, 100x150 cm

Dar svetištu Gospe Lurdske u Zagrebu u zahvalu za primljene milosti po zagovoru dobrog oca fra Ante Antića.

Copyright © 2015 Silvija Sunara. Sva prava zadržana.
Izrada, hosting i održavanje: Krasić Informacijske Tehnologije

silvijasunara.com